top of page

NYBYG-GET HUS

HOLTE

Ny villa på 160m2 som skulle passe ind i de naturskønne omgivelser nær Rude skov.

Villaen består af to afdelinger med ensiddet hældning der er vinklet så de får mest mulig udsigt til skoven. Samtidigt giver denne vinkling nogle spændende linjer og udspring i facaderne.

Villaen fremstår i naturskifer og egetrævinduer for at knytte huset sammen med naturen og for at gøre villaen vedligeholdelsesvenlig.

Indvendigt vil der blive etableret betongulv som poleres helt glat og listeloft som understreger linjerne i huset og drager ens blik mod udsigten og samtidigt fungere som akustikloft.

Vi har udnyttet villaens vinkler til at lave nogle spændende gangforløb i de rum som ikke nødvendigvis behøver at være regulære. Dette skaber en anderledes og mere spændende oplevelse af huset og giver villaen personlighed.

HVAD

Nybyggeri

HVOR

Holte, Sjælland

HVORNÅR

Opføres 2018

BUDGET

5.500.000 kr.

bottom of page